28. februar 2021

Bestyrelsen har løbende fulgt udviklingen i myndighedernes tiltag og restriktioner ifm. COVID-19.

Vi vurderer nu at det ikke bliver muligt at afholde ordinær generalforsamling som normalt, jf. bestemmelserne i vedtægterne.

Bestyrelsen har derfor valgt at udskyde den ordinære generalforsamling.

Aktuelt forventer vi at kunne afholde generalforsamling i juni måned. Indkaldelse hertil vil blive udsendt med det normale varsel iflg. vedtægterne.

Orientering vedr. udskydelsen af generalforsamlingen er endvidere omdelt til grundejerne.

14. september 2020

Foranlediget af henvendelser fra grundejere har bestyrelsen været i en længerevarende dialog med Furesø Kommune vedr. knallertkørslen på stisystemerne.

Færdselsloven har ændret sig siden området blev udstykket sidst i 60'erne. I dag skal knallerter, der er klassificeret som lille knallert, køre på cykelstien. En lille knallert må maksimalt køre 30 km/t. Da der ikke er cykelstier på Paltholmvej, Bistrupvej, og Borgmester Jespersensvej, skal de derfor køre på stisystemet af hensyn til deres sikkerhed.

Til gengæld må større knallerter, der må køre op til 45 km/t, ikke køre på cykelstien.

Kommunen vurderer endvidere at den oprindeligt opsatte skiltning ikke opfylder de i dag gældende krav til størrelse og synlighed og derfor ikke er gældende. Bestyrelsen har påpeget at der flere steder ikke er konsistens i den nyere skiltning, hvilket kommunen anerkender. Kommunen har lovet at bringe orden i skiltningen.

Kommunen har desuden henvendt sig til færdselspolitiet og opfordret til at der udføres kontrol med ulovlige og store knallerter på stisystemet.

Sammenfattende gælder følgende derfor for kørsel med knallert på stisystemet:

23. april 2020

Leverandøren går i gang med at renovere legepladsen tirsdag den 28. april 2020. I de ca. 14 dage renoveringen tager, vil det ikke være muligt at benytte legepladsen.

12. februar 2020

Byggetilladelsen ifm. vores projekt for renovering af legepladsen er langt om længe modtaget fra Furesø Kommune.

Bestyrelsen planlægger nu renoveringen sammen med leverandøren, den forventes udført i slutningen af april eller primo maj.

4. februar 2020

Natteravnene i Furesø og SSP inviterer til temaaften om unge og rusmidler anno 2020. Tilmelding og yderligere information om arrangementet, der afholdes 27. februar i Nærum, 11. marts i Birkerød og 25. marts i Værløse, kan findes hos Ungeliv på Kanten.

17. november 2019

Beskrivelsen af parkeringsregler er blevet opdateret med en henvisning til det pr. 14. november 2019 af kommunen vedtagne regulativ for standsning og parkering i Furesø Kommune.

Regulativet ændrer ikke ved parkeringsreglerne for grundejerforeningens område

19. oktober 2019

Der foreligger stadig ingen byggetilladelse fra Furesø Kommune for vores legepladsprojekt. På nuværende tidspunkt loves der at sagen vil blive behandlet "i løbet af 2 måneder".

Da tårnet og den tilhørende rutsjebane efterhånden er i dårlig stand, har bestyrelsen besluttet at dette vil blive revet ned i forbindelse med at Kompan udfører vedligehold af klatrevæggen og edderkoppenettet i uge 43. Legepladsen vil være afspærret mens dette arbejde pågår.

30. maj 2019

Legepladsprojektet er nu igangsat, første trin er at indhente byggetilladelse hos Furesø Kommune. Bestyrelsen forventer at kunne gennemføre alle 3 etaper af projektet i løbet af 2019.

Natteravnene og SSP i Furesø inviterer i til foredrag om alkohol og stoffer den 19. juni 2019 i Galaksen i Værløse. Læs mere om arrangementet og hvordan du tilmelder dig på Natteravnenes hjemmeside.

20. januar 2019

Natteravnene i Furesø inviterer i samarbejde med DrugRebels til foredrag og debat den 26. februar 2019. Arrangementet er for forældre til børn og unge i alderen 10-20.

Natteravnene vil med dette foredrag om stoffer i nattelivet skabe opmærksomhed omkring vigtigheden af åben dialog med vores unge mennesker før de møder nattelivets fristelser til fester og på gaden.

Se mere om arrangementet og hvordan man tilmelder sig på Natteravnenes hjemmeside.

På Natteravnenes hjemmeside kan du envidere læse mere om programmet for 2019, herunder åbning af Bakken, tryghedsvandringer og Distortion. Det er også muligt at booke en Natteravn til et forældremøde.

20. oktober 2018

Et nyt menupunkt er blevet tilføjet på hjemmesiden. Det fører til beskrivelse af foreningens Privatlivspolitik og håndtering af Persondata.

23. september 2018

Næstformand Hans Jørgensen har solgt sin bolig og er derfor udtrådt af bestyrelsen. Suppleant Ulrik Leth er indtrådt i bestyrelsen.

Bestyrelsen har konstitueret sig med Jørgen Iversen som ny næstformand, Erik Tøt fortsætter som kasserer.

13. maj 2018

Bestyrelsen siger tak til de fremmødte lørdag den 5. maj, hvor et effektivt arbejdshold fik nedlagt sandkassen, udført malearbejde samt luget ukrudt.

Flittige hjælpende hænder Flere flittige hjælpende hænder

28. februar 2018

Furesø Kommune inviterer til en række klima- og miljøarrangementer i løbet af foråret. Se folder om miljø- og klimaarrangementer for mere information.