Generalforsamling

Referat samt dagsorden for generalforsamlinger afholdt tidligere end 2014 kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.