Generalforsamling

Referat samt dagsorden for generalforsamlinger afholdt tidligere end 2018 kan fås ved henvendelse til bestyrelsen.