Parkeringsregler for grundejerforeningens område

Pr. 17. april 2015 har Furesø Kommune taget stilling til at de nye generelle parkeringsregler, der blev indført 1. marts 2014, skal fortolkes således for grundejerforeningens område:

Alle områder belagt med SF-sten er parkeringsarealer og kan anvendes til parkering.

Ifølge den servitut der er tinglyst på grundejerforeningens ejendomme må der på parcellerne ikke parkeres lastvogne eller lignende, og ud for parcellerne og i de i området indrettede parkeringspladser må der ikke parkeres andet end private befordringsmidler - dvs. ingen trailere, campingvogne og lignende.

For Furesø Kommune generelt gælder et regulativ for standsning og parkering indenfor bymæssigt bebygget område.