Bestyrelse

Valgår Navn Adresse Telefon
Formand 2017 Frank Grosch Munkehøjvænge 33 4495 1373
Næstformand 2017 Hans Jørgensen Kjærbovænge 40 6150 2933
Kasserer 2017 Erik Tøt Hvilebækvænge 80 5242 2511
Bestyrelsesmedlemmer 2016 Jørgen Iversen Hvilebækvænge 90 2485 3860
2016 Mogens Hougaard Nielsen Enebovænge 6 3033 7236
Suppleanter 2016 Ulrik Leth Hvilebækvænge 84 -
2017 Karin Alsø Hvilebækvænge 60 -
Revisorer 2016 Niels Bartholdy Kjærbovænge 4 -
2016 Niels Petersen Hvilebækvænge 44 -
Revisorsuppleanter 2017 Anitta Ladum Enebovænge 12 -
2016 Steen B. Fich Kjærbovænge 7 -