Bestyrelse

Valgår Navn Adresse Telefon
Formand 2019 Frank Grosch Munkehøjvænge 33 4495 1373
Næstformand 2020 Jørgen Iversen Hvilebækvænge 90 2485 3860
Kasserer 2019 Erik Tøt Hvilebækvænge 80 5242 2511
Bestyrelsesmedlemmer 2019 Annette Lessél Enebovænge 25 2196 6636
2020 Kasper Gade Munkehøjvænge 31 4010 3072
Suppleanter 2020 Karin Alsø Hvilebækvænge 60 -
2019 Ulrik Leth Hvilebækvænge 84 -
Revisorer 2020 Niels Petersen Hvilebækvænge 44 -
Valgt som suppleant 2019, indtrådt dec. 2021 Anitta Ladum Enebovænge 12 -
Revisorsuppleanter 2020 Steen B. Fich Kjærbovænge 7 -