Bestyrelse

Valgår Navn Adresse Telefon
Formand 2017 Frank Grosch Munkehøjvænge 33 4495 1373
Næstformand 2018 Jørgen Iversen Hvilebækvænge 90 2485 3860
Kasserer 2017 Erik Tøt Hvilebækvænge 80 5242 2511
Bestyrelsesmedlemmer 2018 Mogens Hougaard Nielsen Enebovænge 6 3033 7236
2017 (suppleant) Ulrik Leth Hvilebækvænge 84 4499 1733
Suppleant 2018 Karin Alsø Hvilebækvænge 60 -
Revisorer 2018 Niels Bartholdy Kjærbovænge 4 -
2018 Niels Petersen Hvilebækvænge 44 -
Revisorsuppleanter 2017 Anitta Ladum Enebovænge 12 -
2018 Steen B. Fich Kjærbovænge 7 -