Grundejerforeningen Farum Nord-Øst blev stiftet den 17. maj 1972.

Foreningen er hjemhørende i den tidligere Farum Kommune, der pr. 1. januar 2007 som følge af strukturreformen blev en del af Furesø Kommune.

Foreningen dækker ejere af parceller der er omfattet af den partielle byplanvedtægt nr. 23, nærmere bestemt områderne A1 og A2 i udstykningsområdet Farum Nord-Øst (Enebovænge, Hvilebækvænge, Kjærbovænge og Munkehøjvænge).

Parcellerne fordeler sig således: Enebovænge (26), Hvilebækvænge (60), Kjærbovænge (48) og Munkehøjvænge (30).

Yderligere oplysninger kan findes i menupunktet Om foreningen ovenfor.